Mauritsplaats

Functie: Wonen

Hoogte: 7 bouwlagen

Architect: Powerhouse Company

Ontwikkelaar: Being Development

Informatie: Dit minitorentje moet gebouwd worden op een klein stukje restgrond aan de Mauritsplaats. Verkoop gestart, start bouw nog niet bekend, en die is afhankelijk van de verkoop.