Havana

Functie: Wonen

Hoogte: 150 meter

Architect: Nog niet bekend

Ontwikkelaar: BPD, Synchroon

Informatie: Deze toren moet samen met het kleine 70 meter hoge broertje Philadelphia het sluitstuk vormen van de rij woontorens aan de zuidkant van de Wilhelminapier. Bovenstaand beeld is waarschijnlijk puur een indicatie, en een echt ontwerp moet nog worden gemaakt. Waarschijnlijk volgt de bouw na oplevering van Boston & Seattle, op zijn vroegst eind 2017.