Chicago

Functie: Hotel

Architect: Nog niet bekend

Ontwikkelaar: Nog niet bekend

Informatie: Dit is een ontwikkel locatie waar Hotel New York op termijn zou kunnen gaan uitbreiden. Op welke termijn dit kan gaan spelen is op dit moment nog niet bekend.