Zienswijze Oostflank Rotterdam

Oostflank Rotterdam. Bron: gemeente Rotterdam

RTM XL heeft een zienswijze ingediend voor de plannen van de gemeente Rotterdam voor de Oostflank. Officieel heet dat de ‘ontwerp partiële herziening van de Omgevingsvisie Rotterdam: Oostflank’. Hieronder lees je wat we hebben ingediend, inclusief ondersteunende grafieken.

Meer bouwambitie

Allereerst spreken wij graag onze steun uit voor de drie ambities voor de Oostflank: een ongedeelde
stad, sterke centra en vitale stadswijken. Wij roepen u echter op om meer bouwambitie te tonen. De
bouw van grofweg 30.000 woningen klinkt als heel wat, maar komt tot 2040 neer op de bouw van slechts
2.000 woningen per jaar (gerekend vanaf 2025). Dit terwijl er in Rotterdam al jaren structureel veel
minder woningen worden gebouwd dan in de andere G5 gemeenten. Wij illustreren dit graag aan de
hand van onderstaande grafieken over de groei van de voorraad woningen in de G5 gemeenten sinds
2012. De onderliggende data is afkomstig van het CBS. Met 2.000 woningen per jaar in de Oostflank
blijft de woningnood in de stad hoog en loopt Rotterdam de achterstand ten opzichte van de andere G5
gemeenten niet in.

De afgelopen tien jaar is de woningvoorraad in Rotterdam met slechts 4,2% toegenomen, terwijl de andere G5 gemeenten een groei tussen de 10,9% en 14,4% realiseerden. Wij kunnen op basis van de cijfers niet anders dan concluderen dat de beperkte bouwambitie van de gemeente Rotterdam mede de oorzaak is van het woningtekort in Rotterdam. Hoe kan het immers dat forse woningbouw in de andere G5 gemeenten wel gewoon blijkt te kunnen? Wij roepen u op deze fout niet te blijven maken en de bouwambitie in de Oostflank, en elders in de stad, fors te verhogen. Een hogere stedelijke dichtheid levert tal van agglomeratievoordelen op die wereldstad Rotterdam aantrekkelijker en beter maken. Maar de woningen zijn natuurlijk ook vooral nodig voor al die Rotterdammers die op zoek zijn naar een woning.

Echt hoogwaardig openbaar vervoer

Vanwege de beperkte bouwambitie van de gemeente Rotterdam kon de Rijksoverheid geen investering  verantwoorden in een metrolijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein via de nieuwe oeververbinding. Helaas heeft het stadsbestuur zich neergelegd bij de keuze voor een openbaar vervoersverbinding met  tramkwaliteit. Wij blijven ons afvragen wat de gemeente bedoelt met ‘tramkwaliteit’. Graag duidelijke taal: zet de gemeente nou wel of niet in op een tram? Of vindt het stadsbestuur een busverbinding straks  ook prima? Mede gelet op de recente ervaringen rond het Sterf Tram Plan van de MRDH zijn wij hier niet gerust op. Zowel een tram- als busverbinding heeft overigens niet onze voorkeur. De enige vorm van echt hoogwaardig en toekomstbestendig openbaar vervoer om A tot Z te verbinden is een metro. Uit de MIRT onderzoeken blijkt immers dat een tramlijn geen verdere verstedelijking mogelijk maakt. De keuze voor een tram of openbaar vervoer met tramkwaliteit is dan ook niet toekomstbestendig. De gemeente heeft deze conclusie uit de MIRT onderzoeken helaas niet opgenomen in de documenten die nu ter inzage liggen. Wel stelt u dat uit de MIRT onderzoeken blijkt dat er voor een metro onvoldoende vraag is en dat een metro ook bij de voorgenomen verstedelijking te veel capaciteit levert. Dat is verkeerd redeneren. De metro levert niet te veel capaciteit, de voorgenomen verstedelijking is te beperkt! In lijn met onze oproep om meer bouwambitie te tonen, verzoeken wij u daarom alsnog de realisatie van een metrolijn op te nemen in de partiële herziening, inclusief bijbehorend en benodigd  stedelijk programma.

Ook aan de slag met de Westflank

Dat de grofweg 30.000 woningen in de Oostflank tegemoetkomen aan een groot deel van de vraag naar  woningen in de stad verwachten wij niet. De prognoses die de gemeente hanteert voor de groei van het  aantal Rotterdammers blijken in de praktijk structureel te laag. Rotterdam is populair! Niets wijst erop dat de komende jaren daar verandering in komt. De trek naar de stad en de trek van Zuid- en Oost Europa naar Noord- en West Europa blijft waarschijnlijk doorgaan. 

Wij verzoeken u daarom, naast het verhogen van de bouwambitie in de Oostflank, in de tweede helft van dit jaar te starten met een partiële herziening van de Omgevingsvisie Rotterdam voor de Westflank. Rotterdam — nu nog de tweede stad van Nederland — kan het immers niet permitteren om nog langer de werkelijke woningbouwbehoefte naast zich neer te leggen. Te meer omdat te weinig bouwen direct  doorwerkt in het wel of niet toekennen van overheidsgeld voor versterking van bijvoorbeeld infrastructuur. Bovendien trekken Rotterdammers nu noodgedwongen de stad uit omdat ze binnen de gemeentegrenzen geen woningcarrière kunnen maken. Dit leidt tot nog meer volgebouwde polders waardoor natuurwaarden verder onder druk komen te staan en de misgelopen overheidsgelden ingezet worden voor bijvoorbeeld snelwegverbredingen. De werkgelegenheid en de winkels trekken namelijk gelukkig (nog) niet de stad uit.

Extensief ruimtegebruik benutten

Wij begrijpen de afweging die in de herziening is gemaakt ten aanzien van de ruimte voor volkstuinen en sportterreinen in de Oostflank. Uit de documenten kunnen wij echter niet opmaken of bij deze afweging ook gekeken is naar het extensief ruimtegebruik in de vorm van Golfbaan Kralingen. Is op deze plek ruimte voor meer bouwambitie, of zou (een deel van) de volkstuinen of sportterreinen die met de plannen voor de Oostflank moeten verdwijnen/verschuiven hier een plek kunnen krijgen?  

Wij wensen u veel succes bij de verdere uitwerking van de plannen voor de Oostflank en gaan ervan uit dat u onze suggesties daarin meeneemt.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet, 

RTM XL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.