Steun de Parkhaven plannen

Op 18 februari 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Masterplan Parkhaven. Dankzij dit plan komen er in het gebied rond de Euromast 650 woningen en wordt het groen van Het Park doorgetrokken tot de Parkhaven. Verdichten en vergroenen gaan hier hand en hand. Om het plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Tot en met 11 april 2022 kun je een reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. RTM XL is enthousiast over het bouwplan, maar we denken dat het plan ook nog iets beter kan. Om het plan te steunen en positieve feedback mee te geven hebben we een reactie op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. We laten daarmee het geluid van veel voorstanders horen. Steun ook het plan voor de Parkhaven. Download onderstaande voorbeeldbrief, vul je gegevens in, print de brief en doe hem met handtekening voor 11 april 2022 op de post.

Tekst zienswijze:

Betreft: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Parkhaven

Geachte heer/mevrouw,
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft bekend gemaakt dat het
ontwerpbestemmingsplan Parkhaven ter inzage ligt. Het bestemmingsplan maakt de bouw
van circa 650 woningen mogelijk in acht woongebouwen aan weerszijden van de Euromast.
Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan
in te dienen.


Logische vervolgstap
Het bestemmingsplan is een logische vervolgstap na het vaststellen van het Masterplan
Parkhaven door de gemeenteraad van Rotterdam op 18 februari 2021. Het plan geeft ook
eindelijk invulling aan de ambities van de in 2009 vastgestelde Gebiedsvisie Hoboken 2030.
Hierin is opgenomen dat Parkhaven in 2030 een toplocatie is voor wonen, werken en
recreatieve functies.


Unieke kans voor Rotterdam
Dat het gebied rondom de Euromast toe is aan verandering zal voor iedereen duidelijk zijn.
Het maakt een verouderde en versleten indruk, ondanks de paar mooie groene plekken. Het
bouwplan voor de Parkhaven is een enorme kans om dit gebied een sprong vooruit te laten
maken, passend bij het Rotterdam van nu. Het bestemmingsplan is een unieke kans voor
deze beeldbepalende plek, waar elke toerist komt. Het is ook een kans voor de ondernemers
in het gebied. En natuurlijk een kans voor veel Rotterdammers om een woning te vinden.
Want de woningnood is hoog in onze stad en 650 nieuwe woningen zijn zeer welkom.


Meer woningen
Graag zie ik meer woningen in de plannen opgenomen, omdat er nog altijd een ongekend
hoge vraag naar woningen is en deze plek alle ruimte biedt om die woningen te faciliteren.
Daarom doe ik het verzoek om in het bestemmingsplan de maximale bouwhoogte voor de
meest noordelijke toren te verhogen van maximaal 70 meter naar maximaal 100 meter.
Hierdoor is het mogelijk meer woningen te bouwen voor al die Rotterdammers die zo hard op
zoek zijn naar een woning. Gelet op de bouwhoogten ter plaatse van het Erasmus Medisch
Centrum vind ik een maximale hoogte van 100 meter hier passend.


Groen tot het water
Het Park wordt dankzij dit plan uitgebreid tot de Parkhaven. Met het plan verandert de
dramatische en voor rolstoelen, rollators en kinderwagens onmogelijke verbinding tussen
Euromast en Het Park in een groene verbinding zonder hindernissen. Ik verzoek u om een
bredere wandel/fietsverbinding over het Maastunneltracé mogelijk te maken in het
bestemmingsplan. Ik vind het een gemis dat de eerdere (bredere) verbinding uit de concept

plannen geschrapt is. Het kan toch niet zo zijn dat een drukke weg dwars door de stad meer
waarde heeft dan de beleving van een park in de stad?
Parkeren gaat ondergronds, zodat de parkeerplaatsen aan de kade plaats kunnen maken
voor groen. Daardoor blijft er net zoveel groen als er nu is, maar dan met een betere
gebruikswaarde en met bovendien meer bomen dan er nu staan. Het versmallen van de weg
en het ondergronds brengen van het parkeren verbetert ook de luchtkwaliteit zodat het
gebied een gezondere plek wordt om te verblijven. Laten we tot slot ook niet vergeten dat
door woningen in de stad te bouwen (zoals hier) weilanden buiten de stad groen blijven.


Verbindingen over het water
Goed dat ook gekeken wordt naar de kansen om de Parkkade te vergroenen zodat Het Park
straks niet alleen dankzij dit bouwplan aan de Parkhaven grenst, maar ook aan de Maas. Ik
stel voor niet alleen verbindingen naar het water mogelijk te maken, maar ook over het
water. Ik doe daarom het verzoek aan het bestemmingsplan de mogelijkheid toe te voegen
om een voetbrug te realiseren over de Parkhaven naar de Mullerpier. Voor deze brug kan de
hoogte van de nieuwe Giessenbrug worden aangehouden. Deze brug krijgt een vaste
doorvaarthoogte van 6.60 meter. Wellicht kan later een brug tussen de Mullerpier en de
Lloydpier worden toegevoegd zodat deze wijken beter verbonden worden met de rest van de
stad en langs de Maas een aantrekkelijke route ontstaat. Door dan ook de kade van de
Parkhaven op de Mullerpier te vergroenen ontstaat nog meer verblijfskwaliteit.


Sociale veiligheid
De stad krijgt er met dit bouwplan ongeveer 650 broodnodige woningen bij op een toplocatie,
waarvan een deel sociale woningen. Door de woningen te integreren in het groen en de weg
te versmallen neemt de groenbeleving toe en wordt de sociale veiligheid in met name de
avonduren verbetert. Dat is erg fijn, want nu is deze belangrijke Noord Zuid route van en
naar de Maastunnel niet altijd een prettige plek om te verblijven en wordt de straat soms als
racebaan gebruikt. Verder wordt met dit bouwplan ook Het Park een fijnere plek omdat de
Euromast en de Parkhavenkade veel beter verbonden worden met Het Park.


Euromast
Door een gepaste afstand te houden verhoudt de nieuwbouw zich goed met de bestaande
Euromast van 185 meter hoog. Bovendien zal er, dankzij de beoogde voorzieningen op de
begane grond van de nieuwbouw, straks meer te doen zijn in het gebied dan alleen het
bezoeken van attracties. Rond de Euromast kan een levendig plein ontstaan met horeca en
winkels. Laten we onze Euromast deze mooie toekomst geven. Ook blijft er met dit plan
ruimte voor de bestaande horeca op het water.


Bovenstaande wordt allemaal mogelijk gemaakt met behulp van het bouwplan. Met het plan
verdwijnt er netto geen groen, maar wordt het groen van Het Park juist doorgetrokken tot de
Parkhaven én komen er woningen bij in de stad. Een win-win situatie dus waar verdichten en
vergroenen hand in hand gaan! Zonder nieuwbouw hou je hier een drukke weg en
parkeerplaatsen. Daarom verzoek ik u het bestemmingsplan vast te stellen inclusief de drie
door mij verzochte wijzigingen.

2 gedachten over “Steun de Parkhaven plannen

  1. Mooi plan en eindelijk een invulling die dit gebied levendiger maakt. Het trekt de Euromast bij de stad en de stad ook hier bij de rivier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.