Woonvisie Rotterdam van RTM XL toegelicht in raadscommissie

Op 9 december 2015 sprak Dirk Schennink namens RTM XL in bij de raadscommissie ‘bouwen, wonen en buitenruimte’ om onze alternatieve Woonvisie Rotterdam toe te lichten. (Lees de hele visie hier terug) Onderstaand is de inbreng terug te lezen. De alternatieve Woonvisie Rotterdam van RTM XL was een reactie op de woonvisie van de Gemeente Rotterdam. Begin volgend jaar hoopt de gemeente de woonvisie vast te stellen. Of daar nog punten van RTM XL in zullen doorwerken is nog even afwachten. Er waren in ieder geval veel positieve reacties vanuit veel raadsfracties die zich in onze ambities kunnen vinden.

De inbreng

“Rotterdam kan het zich niet permitteren om klein te denken” zei onze burgemeester begin dit jaar op de nieuwjaarsreceptie van Rotterdam Partners. En ook onze Wethouder Schneider heeft grootse ambities voor onze stad.

Hartelijk dank voor de mogelijkheid die RTM XL heeft gekregen om onze visie op wonen in Rotterdam toe te kunnen lichten.

We zijn het namelijk volmondig eens met burgemeester Aboutaleb en wethouder Schneider. In de woonvisie zien we van deze grote woorden echter weinig terug. De gemeente heeft het voornemen om tot 2030 20.000 sociale huurwoningen te slopen en in totaal 36.000 middeldure woningen terug te bouwen. Een netto toename van amper 16.000 woningen; nog geen 1000 per jaar. Deze getallen zijn ontgoochelend. De verhouding tussen goedkopere en duurdere woningen moet niet veranderd worden door het aantal goedkope woningen te verminderen, maar door het aantal duurdere woningen veel harder toe te laten nemen! Goedkopere woningen heeft Rotterdam hard nodig, zoals door andere partijen al met goede argumenten naar voren is gebracht. 

woonvisieinspraakdirk

Natuurlijk zijn we het met de wethouder eens dat de verhouding tussen goedkoop en duur scheef is. Rotterdam zou dit op moeten lossen door juist meer nieuwe woningen te bouwen. Dit zorgt voor extra gemeente-inkomsten, onder andere via de OZB-belasting. Dit geld kan gebruikt worden om te investeren in de stad, zoals in het onderhoud aan rioleringen, armoedebestrijding, sport, cultuur en openbaar vervoer. Op die manier profiteren ook lagere inkomens mee van de gezondere verhouding tussen goedkope- en duurdere woningen. Tegelijkertijd zou de sociale woningvoorraad danwel opgeknapt, danwel vernieuwd moeten worden, mits het aantal woningen gelijk blijft. Deze denkrichting is in de woonvisie helaas niet terug te vinden. 

Waarom is groei en verdichting dan zo belangrijk?

1: Een grotere stad met meer inwoners is voor nieuwe bedrijven interessanter. Simpelweg omdat de banenpool groter is en talenten versterkt worden door elkaar uit te dagen.

2: Een dichter bebouwde stad heeft meer draagvlak voor voorzieningen, zoals basisscholen, tramlijnen, de lokale bakker en restaurants, maar ook voor meer bijzondere voorzieningen zoals een muziekschool of ijsbaan. Een verdichte stad biedt dus nieuwe kansen en mogelijkheden voor haar inwoners.

3: Een verdichte stad is duurzamer. Afstanden tussen voorzieningen zijn korter, waardoor Stedelingen minder auto rijden, vaker de fiets gebruiken of lopen. Dit zie je in elke dichtbebouwde stad ter wereld terug. Verdichting van de stad draagt dus in hoge mate bij aan een schoner leefmilieu voor alle Rotterdammers.

Om die verdichting te bereiken is een netto toename van slechts 1000 woningen per jaar, zoals in de voorliggende concept woonvisie echt ongehoord weinig. Dit zou alleen al de ambitie voor het centrum moeten zijn! In andere steden in Nederland wordt een veel grotere ambitie uitgesproken. Het veel kleinere Groningen wil met net zoveel inwoners groeien als Rotterdam. Maar ook in steden als Eindhoven, Zaanstad en natuurlijk Amsterdam liggen de ambities vele malen hoger. Juist nu Rotterdam aantrekkelijker is dan ooit houdt de stad zich aan de conservatieve bevolkingsprognoses, die keer op keer te laag blijken uit te vallen. Het gemeentebestuur zou juist een krachtige visie en ambitie moeten tonen, om het voorzieningenniveau op peil te houden, om arme Rotterdammers niet te stad uit te drijven, om talentvolle nieuwkomers een plek te bieden en om bedrijven en toeristen naar de stad toe te halen! 

“Rotterdam kan het zich niet permitteren om klein te denken”! 

De gemeente dient nu een glasheldere, ambitieuze groeiambitie uit te spreken door tot 2030 door te groeien naar minstens 700.000 inwoners, met verdere groei in de daaropvolgende decennia. Alleen op die manier verzilvert Rotterdam de positieve flow die al in gang is gezet. Om die ambitie handvatten te geven adviseren wij om voor elke wijk in Rotterdam een gedetailleerd plan te maken, met een duidelijke verdichtingsagenda als onderlegger. In dit plan moet een langetermijnvisie staan waar de wijk over 30 jaar zal staan. En daarnaast moeten er voor de komende 5 jaar concrete bouwplannen in worden vastgelegd. Zo kan worden gewerkt aan een wijk die juist echt verdicht én verlevendigd wordt! Bewoners, ontwikkelaars, investeerders en de gemeente weten dan waar ze aan toe zijn.

Staan wij alleen in deze ambitie? Zeker niet! Experts van over de hele wereld die naar Rotterdam zijn gehaald roepen op tot een verdichtingsagenda voor de stad. Niet alleen het centrum maar waar mogelijk ook voor de stadswijken. Voormalig hoofd stedenbouw van successtad Vancouver, Larry Beasley, en het voormalig hoofd Urban Design van de stad New York, Alexandros Washburn zijn er twee voorbeelden van. Maar ook ontwerpers uit eigen stad roepen regelmatig op tot het belang van de verdichte stad, zoals Kees Christiaanse van KCAP en Winy Maas van MVRDV (de architect van de Markthal).

RTM XL geeft daarom het advies; Rotterdam, toon daadwerkelijk ambitie en zorg voor verdichting in de stad. Alleen op deze manier wordt de Rotterdamse economie versterkt, worden kansen geboden aan de Rotterdammers en wordt de stad nóg aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven, talenten en toeristen. 

Ik dank u wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.