Commissie Welstand en Monumenten vindt 700 woningen te veel?

Op 19 augustus werd in de Commissie Welstand en Monumenten het project Bright behandeld. Uit het verslag wat nu online staat blijkt een nogal opmerkelijk advies.

Even vooraf: De commissie is voor zijn bevindingen gebonden aan de welstandsnota. Of iets een positief of negatief advies krijgt hangt af van of het aansluit op dit door de gemeenteraad vastgestelde document. Hierbij spelen stedenbouwkundige en architectonische elementen een rol. Wat echter geen rol speelt is programma. Hoeveel woningen, kantoren of winkels ergens kunnen komen is niet vastgelegd in een welstandsnota maar in een bestemmingsplan. Hoeveel programma wenselijk is staat daarnaast vastgesteld in gemeentelijke beleidsdocumenten.

In het gemeentelijke beleid wil Rotterdam veel meer inwoners in de binnenstad. Het huidige college wil in 2020 al 40.000 inwoners in de binnenstad, 7000 meer dan nu. Afgelopen 5 jaar zijn er 3000 bijgekomen. Forse projecten zijn dus nodig willen we die ambitie waarmaken. Ook is er een nadrukkelijke wens voor meer studentenwoningen in de stad. Bright omvat 700 studentenwoningen pal naast trein- en metrostation Blaak, en pal naast belangrijke fietsroutes door de stad. De ideale plek om een fors programma te realiseren dus. Het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied maakt voor zover wij na kunnen gaan een dergelijk programma mogelijk en volgens het beleid dus zelfs zeer wenselijk.

Toch komt de Commissie Welstand en Monumenten, die uiteraard onafhankelijk van het beleid adviseren en alleen gebonden zijn aan de welstandsnota, op 19 augustus met uitspraken en een conclusie om het programma te herzien. We citeren:

“Op deze prominente plek in het centrumgebied (binnenstad), nabij een rijksmonument (voormalig bankgebouw van Kropholler, nu Willem de Kooning Academie), leidt het huidige ontwerp met het zware programma van 700 studentenwooneenheden tot strijdigheden. Het beoogde programma lijkt te zwaar voor het ‘draagvermogen’ van deze plek.”

Waarom het “te zwaar is voor het draagvermogen” wordt verder niet onderbouwd in het verslag. Logisch want daar gaat de commissie helemaal niet over.

En in de conclusie:

“De commissie roept opdrachtgever en architect op om het plan op stedenbouwkundig niveau en programma te herzien.”

Wij roepen de ontwikkelaar op om vooral niets in te leveren op de ambitie van het programma. De Commissie Welstand en Monumenten gaat daar niet over. Ze kunnen op basis daarvan dan ook niet negatief adviseren. Echter zijn er natuurlijk altijd andere argumenten te vinden om negatief te adviseren als het plan ze niet aanstaat. De welstandsnota is tot op zekere hoogte een document waarin je kunt ‘shoppen’ en waarin zaken op meerdere manieren uitlegbaar zijn. In het geval van een negatief advies kan het College van B&W altijd nog dit advies naast zich neerleggen.

Rotterdam heeft die (studenten-) woningen hard nodig om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de stad en het hernieuwde imago om te zetten in (economische) groei. Ontwikkelaars sommeren om hun plannen minder groot te maken past niet in die ambitie.

Zie voor het volledige verslag de website van de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.